สล็อต pg slot

ข้าวบาร์เลย์ยกเกษตรกรเอเชียกลางเป็น ‘หลังคาโลก’

ข้าวบาร์เลย์ยกเกษตรกรเอเชียกลางเป็น 'หลังคาโลก'

พืชผลทางทิศตะวันตกที่แข็งแกร่งทำให้ชาวบ้านสามารถขึ้นไปบนที่ราบสูงทิเบตได้ ผลการศึกษาใหม่พบว่า การเปลี่ยนเมนูโดยเอื้อเฟื้อโดย Fertile Crescent ช่วยให้เกษตรกรสามารถอาศัยอยู่ที่ระดับความสูงได้ตลอดทั้งปีบนที่ราบสูงทิเบตของเอเชียกลางเมื่อประมาณ 3,600 ปีที่แล้ว ข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี  พืชทนความหนาวเย็นที่มีต้นกำเนิดในตะวันออกกลาง เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงสำหรับเกษตรกรชาวทิเบตในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,500 ถึง 3,400 เมตร...

Continue reading...